Jornada 52
Des del Cap deth Hòro (2975m) - Cimall de 2645m després de passada la Tuca Blanca de Pomèro (2699m)

Feu clic en una imatge per ampliar-la, després feu clic en la imatge ampliarda per tornar a les miniatures.

        

www.lagrantravessa.com